ශ්‍රී ලන්කා ක්‍රිකට් මීලග ප්‍රධාන පුහුණුකරුවා මෙන්න

ශ්‍රී ලන්කා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ මීලග ප්‍රධාන පුහුනුකරුවා ලෙස ඕස්ට්‍රේලියානු ජාතික ඩීන් ජෝන්ස් පත්වීමට වැඩි ඉඩක් ඇති බව වාර්තා වේ.