පකිස්තාන දෙවන එක්දින තරගයේ ශ්‍රී ලන්කා ආරම්බක පිතිකරුවන් යුගලය මෙන්න

පකිස්තානය සමග පැවැත්වෙන දෙවන එක්දින තරගයේදී ශ්‍රී ලන්කා කණ්ඩායමේ ආරම්බක පිතිකරුවන් ලෙස සදීර සමරවික්‍රම හා දනුශ්ක ගුණතිලක කටයුතු කරන්නට වැඩි ඉඩක් ඇත.