පකිස්තාන පලමු එක්දින තරගයේදී ශ්‍රී ලන්කා ආරම්බක පිතිකරුවන් යුගලය මෙන්න

මෙම මස 27 වන දින පැවැත්වෙන ශ්‍රී ලන්කා පක්ස්තාන පලමු එක්දින තරගයේදී ශ්‍රී ලන්කා ආරම්බක පිතිකරුවන් ලෙස දනුශ්ක ගුණතිලක හා සදීර සමරවික්‍රම ක්‍රීඩා කරන්නට වැඩි ඉඩක් ඇත.