ලොව හොදම තරග අවසන් කරන්නන් 5 දෙනා මෙන්න

ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ ආරම්බක පිතිකරුවන් හා මැදපෙල පිතිකරුවන් සේම තරග අවසන් කරන්නන්ද වැදගත් වේ. ලොව දැනට සිටින ක්‍රීඩකයින්ගෙන් හොදම තරග අවසන් කරන්නන් 5 දෙනා මෙසේයි. බෙන් ස්ටෝක්ස් , එම් එස් දෝනි , ඩේවිඩ් මිලර් , ග්ලෙන් මැක්ස්වෙල් , ඇන්ජලෝ මැතිව්ස්.